that's all folks

Да избягаме от Пандата

четвъртък, 15 март 2012 г.

blogs.wsj.com/scene/
2011/02/16/hello-panda
-bye-bye-kitty/ 
Гостуващ автор: П. Апостолов

Всички разбрахте за новия „панда” алгоритъм на Google. Идеята му е да отстрани спамерските сайтове и да остави само качествените, полезни и релевантни за потребителя такива.

 
 
 
 
Copyright © BullBlogger